NazwaJASKINIA W GRABOWEJ II
KodK.Bs-04.50
Długość4.80
Deniwelacja2.10
Głębokość2.10
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej, Szalbot Grzegorz - informacja z listopada 2005
Szura Czesław - podanie szacunkowej długości 2006.03.09
Szura Czesław - 2007.09.10 informacja - wzrost dł. z 2,5 m i określenie gł.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń