NazwaJASKINIA W GRABOWEJ III
KodK.Bs-04.51
Długość5.00
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej, Szalbot Grzegorz - informacja z listopada 2005
Szura Czesław - podanie szacunkowej długości 2006.03.09
Szura Czesław - 2007.09.10 informacja - określenie głębokości
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń