NazwaJASKINIA W GRABOWEJ IV
KodK.Bs-04.52
Długość3.10
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej, Szalbot Grzegorz - informacja z listopada 2005
Szura Czesław - podanie szacunkowej długości 2006.03.09
Szura Czesław - 2010.11.05 uściślenie parametrów. /poprzdzednia dł. = 4,0 m./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń