NazwaJASKINIA ZBÓJA KLIMCZAKA
KodK.Bs-04.64
Długość40.00
Deniwelacja6.50
Głębokość6.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja z 2007.08.03
Szura Czesław - informacja 2007.08.20 /uścislenie nazwy "Klimczaka", wzrost dł. i gł.//Juroszek/
Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r./wzrost dł. z 14,50 do 40 m i gł. z 5,5 do 6,5 m/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń