NazwaHARNASIOWA SZCZELINA
KodK.Bs-04.67
Długość40.00
Deniwelacja5.50
Głębokość5.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2007.08.20 /Borgieł/
Szura Czesław - Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła 2010, str. 60 /zestawienie - wzrost dł. z 13,00 do 40,00 m./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń