NazwaGRABOWY SCHRON I
KodK.Bs-04.70
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek,Pysz,Szalbot,Szura - informacja 2007.09.10
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń