NazwaSZCZELINA W GRABOWEJ II
KodK.Bs-04.74
Długość3.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2007.09.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń