NazwaSZCZELINA W GRABOWEJ IV
KodK.Bs-04.76
Długość3.50
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2007.09.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń