NazwaSZCZELINA W GRABOWEJ V
KodK.Bs-04.77
Długość2.30
Deniwelacja2.20
Głębokość2.20
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2007.09.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń