NazwaGRABOWA KOLEBA II
KodK.Bs-04.80
Długość7.30
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2007.09.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń