NazwaSALMOPOLSKI SCHRON VII
KodK.Bs-04.88
Długość2.50
Deniwelacja2.40
Głębokość2.40
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2007.09.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń