NazwaAGRESYWNA SZCZELINA
KodK.Bs-04.89
Długość5.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2007.09.24
Ganszer Jerzy - GPS 2007.12.22
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2013.08.11 /przyczynek historyczny/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń