NazwaDZIURA W KLIMCZOKU K2
KodK.Bs-04.91 N
Długość6.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Borgieł Krzsztof - pierwsza wzmianka - 2007,grudzień, pomiar GPS 2008.04.11 1082 m, pierwsza eksploracja   2008.04.13
Borgieł Kzysztof - dokument internetowy 2008.04.13
Borgieł Kzysztof - 2009.03.24 informacja o długości obiektu i uścislenie nazwy
Ganszer Jerzy - Sprawozdanie 2010.05.31 /obiekt uzyskał statut "nieistniejący"
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2013.02.09 /zaobserwowano ślady zwierzęcia zamieszkującego obiekt/


powrót do listy jaskiń