NazwaSZCZELINA W GRABOWEJ VII
KodK.Bs-04.92
Długość2.30
Deniwelacja2.20
Głębokość2.20
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016  /uściślenie nazwy/ 


powrót do listy jaskiń