NazwaGRABOWA KOLEBA III
KodK.Bs-04.93
Długość10.20
Deniwelacja0.70
Głębokość0.70
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń