NazwaJASKINIA W GRABOWYM WĄWOZIE II
KodK.Bs-04.97
Długość11.20
Deniwelacja2.80
Głębokość2.80
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 


powrót do listy jaskiń