NazwaJASKINIA W GRABOWYM WĄWOZIE III
KodK.Bs-04.98
Długość7.60
Deniwelacja2.90
Głębokość2.90
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - zmniejszenie dł. z 11,10 m do 7,60 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /korekta nazwy/ 
 


powrót do listy jaskiń