NazwaSCHRON RATOWNIKÓW
KodK.Bs-04.107
Długość3.60
Deniwelacja1.80
Głębokość1.80
Przewyższenie0.00
UwagiUwaga - obiekt tożsamy z Dziurą w Stołowie II K.Bs-04.116X - jako, że prędzej zaistniał w literaturze przyjęto zasadę o "pierwszeństwie". Przyjęto dł 3,60 m z danych PIG-PIB dot. jaskini Schron w Stołowie II K.Bs-04.116X
Literatura

Ganszer Jerzy - Dokument Internetowy 2008.11.16 /Głowacki Ryszard - inf. o odkryciu, Ganszer Michał - GPS/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 str 242, opis pod kodem K.Bs-04.116


powrót do listy jaskiń