NazwaZADNIA DZIURA
KodK.Bsd-02.05
Długość8.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997

Margielewski Włodzimerz - Centralny Rejestr Geostanowisk Polski nr 1696 


powrót do listy jaskiń