NazwaSTUDNIA SKALNEJ CIASNOTY
KodK.Bsd-02.21
Długość9.00
Deniwelacja5.00
Głębokość5.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997

powrót do listy jaskiń