NazwaSZCZELINA ŁABOWCZAŃSKA
KodK.Bsd-02.43
Długość5.50
Deniwelacja4.50
Głębokość4.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - inf. z 2002.06.11,strona www Spel.Beskidzkiego
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
Suski R. - Jaskinie 4(29), str. 25 - plan
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 42 /informacja/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /wyrazy w nazwie przestawione/


powrót do listy jaskiń