NazwaSCHRONISKO POD BASZTĄ
KodK.Bsd-02.47 N S
Długość4.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz /informacja 2002.09.29/
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
Suski Rafał - 2004.02.25 informacja o nazwie obiektu
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 42 /informacja/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń