NazwaSCHRONISKO KOŁO NIEDŹWIEDZIEJ
KodK.Bsd-02.48
Długość2.50
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 50 informacje /nieścisły kod/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń