NazwaSCHRONISKO NAD WOJKOWĄ
KodK.Bsd-04.01
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr 1/1999
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /korekta dł z 4 do 3 m/ 


powrót do listy jaskiń