NazwaSZCZELINA NAD BRZEGIEM OSŁAWICY
KodK.Bsz-01.03 N
Długość3.00
Deniwelacja1.50
Głębokość0.00
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wiadomość o zniszczeniu obiektu
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń