NazwaJASKINIA DOBOSZA
KodK.Bsz-02.05
Długość13.00
Deniwelacja4.50
Głębokość4.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr 1/1999
Wiśniewski Wojciech W. - Mat. 35. Symp. Speologicznego /ikonografia/
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/, wzrost dł z 6 do 13 m, określono deniw.
Mleczek Tomasz - Jaskinie 2(55) 2009 str. 31
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń