NazwaSCHRON KOŁO DYDIOWSKIEJ JAMY
KodK.Bsz-02.07
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaMleczek Tomasz - informacja 2003.04.13
Mleczek Tomasz - Nowe jaskinie w Bieszczadach, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość/

powrót do listy jaskiń