NazwaSTUDNIA LEŚNIKÓW
KodK.Bsz-02.08
Długość13.00
Deniwelacja6.50
Głębokość5.00
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.30
Mleczek Tomasz - Nowe jaskinie w Bieszczadach, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń