NazwaJASKINIA POD SZCZYTEM TARNICY
KodK.Bsz-02.12 N
Długość16.00
Deniwelacja6.00
Głębokość6.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja 2003.07.22
Wiśniewski Wojciech W.- Dziennik Polski 2003.08.23 nr - 196(17989) str. 33 - opis jaskini
Mleczek Tomasz - Jaskinie 3(32)2003 str.- 23
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość + zdjęcie/
Mleczek Tomasz - Jaskinie 2(55) 2009 str. 31 /wzmianka o zasypaniu jaskini, pod nazwą Jaskinia w Tanicy/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń