NazwaJASKINIA JAWORNICKA
KodK.Bsz-02.13
Długość11.00
Deniwelacja3.00
Głębokość0.00
Przewyższenie3.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja kwiecień 2007 na podstawie www.ssb.strefa.pl
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń