NazwaSCHRONISKO W BERDZIE II
KodK.Bsz-02.17
Długość6.00
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń