NazwaJASKINIA Z DWOMA OTWORAMI
KodK.Bw-02.08
Długość10.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
2002 r. - http://www.beskidwyspowy.prv.pl/
Kapturkiewicz A., Lesiecki P. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 64 schemat rozmieszczenia
Kapturkiewicz Adam - 2016 GPS 


powrót do listy jaskiń