NazwaJASKINIA ROZKUTA
KodK.Bw-02.13
Długość7.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
2002 r. - http://www.beskidwyspowy.prv.pl/
Kapturkiewicz Adam - 2016 GPS


 


powrót do listy jaskiń