NazwaSCHRONISKO NAD ŚCIEŻKĄ
KodK.Bw-02.20
Długość4.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Bubula Bogusław - Jaskinie Beskidzkie 2/1999
2002 r. - http://www.beskidwyspowy.prv.pl/
Kapturkiewicz Adam - 2016 GPS
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016
Bubula Bogusław - Materiały uzupełniające przewodnika sesji terenowej B (sobota, 16.10.2021

 


powrót do listy jaskiń