NazwaSCHRONISKO POD GRZEBIENIEM
KodK.Bw-02.28
Długość3.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja z 2002.06.11
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
Kapturkiewicz Adam - Jaskinie Beskidzkie nr 5 str. 16 i 17 /schemat rozmieszczenia/
Kapturkiewicz Adam - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 45
Kapturkiewicz Adam - 2016 marzec GPS
Kapturkiewicz A. - Materiały uzupełniające przewodnika sesji terenowej B (sobota, 16.10.2021


powrót do listy jaskiń