NazwaOKAP W ŚNIEŻNICY
KodK.Bw-04.02
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Gierat Łukasz - Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001 str.26
2002 r. - http://www.beskidwyspowy.prv.pl/
Mleczek Tomasz - 2004.05.10 - uściślenie nazwy, usunięto słowo "skalny"
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń