NazwaGROTA RUSAŁKI
KodK.Bw-04.07
Długość14.00
Deniwelacja4.00
Głębokość4.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Bubula B. Kapturkiewicz A. Sułkowski B. - 2001.11.04 - mat do druku
2002 r. - http://www.beskidwyspowy.prv.pl/
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
Bubula Bogusław, Kapturkiewicz Adam - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 49
Kapturkiewicz Adam - 2016 luty GPS
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


 


powrót do listy jaskiń