NazwaGROTA NAD POLANĄ PYRZÓWKA
KodK.G-01.13
Długość6.00
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
UwagiNamiar GPS jest nieautoryzowany /2012/
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych,T.3,1998 /błędny kod/


powrót do listy jaskiń