NazwaJASKINIA KICZORSKA
KodK.G-01.16
Długość11.00
Deniwelacja5.00
Głębokość5.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy 64
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń