NazwaSCHRONISKO ZA WANTĄ
KodK.G-01.26
Długość4.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń