NazwaSCHRONISKO MUSZE
KodK.G-01.29
Długość5.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaMleczek Tomasz - informacja z 2003.05.27
Mleczek Tomasz - Tęczowa Jama - nowa gorczańska jaskinia, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 53 /wiadomość/

powrót do listy jaskiń