NazwaSCHRONISKO Z TRÓJKĄTNYM OTWOREM
KodK.G-01.30
Długość3.00
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaMleczek Tomasz - informacja z 2003.05.27
Mleczek Tomasz - Tęczowa Jama - nowa gorczańska jaskinia, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 54 /wiadomość/

powrót do listy jaskiń