NazwaGROTA DZIWOŻON
KodK.G-01.33
Długość7.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaMleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01
Wiśniewski Wojciech W. - Dziennik Polski 2003.08.22 nr.195, str 5 /wzmianka/
Mleczek Tomasz - Jaskinie 3(32)2003 str.- 24
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 54 /wiadomość/

powrót do listy jaskiń