NazwaJASKINIA W BUKOWINIE
KodK.G-01.38
Długość4.50
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Buczek Kzsztof - Dokument Internetowy 2009.12.12 /zdjęcia, plan, opis/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń