NazwaSZCZELINA W KAMIENIOŁOMIE W BÓBRCE
KodK.Gst-01.05
Długość4.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/ + Mat. Sympozj.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń