NazwaJASKINIA W GRUNWALDZKIEJ SKALE
KodK.Pc-01.01
Długość17.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
M.Tomasz - Materiały 35 Sympozium Speologicznego /sch.dojścia, plan/
Urban Jan, Margielewski Włodzimierz, Alexandrowicz Zofia, Mleczek Tomasz - 9th International Symposium on Pseudokarst-28

powrót do listy jaskiń