NazwaJASKINIA PAJĘCZA
KodK.Pc-01.03
Długość9.00
Deniwelacja3.50
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
M.Tomasz - Materiały 35 Sympozium Speologicznego str.8 - schemat dojścia
Mleczek T. Szura C. - Mat.35.Symp.Speolog./2001/ str.7 - zmiana nazwy
Mleczek T.Szatkowski B.-Jas.Besk.4 str.21 Lp.2/nietop.-tabela//stara nazwa/
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne, zmniejszenie dł.z14 do 9m. okr.deniwelację /

powrót do listy jaskiń