NazwaKOMINEK W SKALE Z KRZYŻEM
KodK.Pc-01.07
Długość7.00
Deniwelacja5.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
M.Tomasz - Materiały 35 Sympozium Speologicznego /schemat dojścia str.8/

powrót do listy jaskiń