NazwaDZIURA W OSTRUSZY
KodK.Pc-01.14
Długość10.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Szura Czesław - Zacisk 17
Materiały 35 Sympozium Speologicznego - plan str.7
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /okr. deniwel./


powrót do listy jaskiń