NazwaSCHRONISKO W ZBOROWICACH
KodK.Pc-01.18
Długość4.00
Deniwelacja1.30
Głębokość0.00
Przewyższenie1.30
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 280 m /2011 r
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń